นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับสตรีมเมอร์
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
ไม่สามารถให้บริการได้หากผู้ใช้งานไม่ส่งมอบและยินยอมให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้
 • ชื่อ
 • หมายเลขบัตรประชาชน
 • หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • นามแฝง (สามารถระบุเป็นชื่อใดก็ได้ หากไม่ต้องการระบุตัวตน)
 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อผู้ใช้งาน (Username)
 • รหัสผ่าน (Password)
 • เบอร์โทรศัพท์
 • รายได้จากธุรกรรมบนเว็บไซต์
 • จำนวนเครดิต
 • ข้อมูลแทนรหัสผ่าน Streamlabs
 • หมายเลขไอพี
วัตถุประสงค์การใช้งาน
ข้อมูลส่วนบุคคลจะจัดเก็บไว้เพื่อให้บริการรับชำระเงินทางเท่านั้น
ข้อมูลส่วนบุคคลจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการโดยตรงเท่านั้น
ผู้ประมวลผลข้อมูล
 • Global Prime Corporation Co.,Ltd.
 • Logitech International S.A,
 • Google Asia Pacific Pte. Ltd.
ผู้ให้บริการต่างประเทศทั้งหมดมีนโยบายปฏิบัติตามกฎหมาย General Data Protection Regulation (GDPR) ของสหภาพยุโรป
สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ตลอดเวลาบนหน้าเว็บไซต์
การยกเลิกความยินยอม
จะเลิกใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 3 เดือน
จะจัดให้มีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้ใช้งานไม่มียอดเคลื่อนไหวเกินกว่า 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดยอัตโนมัติ
นอกเหนือจากข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บจากผู้ใช้งานโดยตรงแล้ว ยังมีการเก็บข้อมูลอัตโนมัติผ่านบุคคลที่สาม ดังนี้
มีการใช้งาน Google Analytics เพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
 • หมายเลขไอพี
 • โปรแกรม Browser ที่ใช้งาน
 • สถานที่ใช้งาน
 • เว็บไซต์ที่นำเข้าสู่เว็บ และหน้าที่ออกจากเว็บ
 • หน้าเว็บที่เข้าใช้
 • ระบบปฏิบัติการที่ใช้
 • วัน เวลาที่ใช้งาน
 • ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
เผยแพร่เมื่อ
วันที่: 20- 04-2021