ห้ามใช้ในกิจกรรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายทุกกรณี อาทิ การพนัน การฉ้อโก้ง และ อื่นๆ ถ้าตรวจพบระบบจะปิดบัญชีและจะส่งข้อมูลให้ทางการดำเนินการต่อไป
คู่มือการใช้งาน
 1. สร้างบัญชี / เตรียมบัญต่างๆ
  • เชื่อมบัญ twitch เข้ากับ streamlabs
  • https://www.twitch.tv
  • https://streamlabs.com
  • https://www.tmpay.net
 2. สร้างแอพใน Streamlabs
  • เข้าไปที่ https://streamlabs.com/dashboard#/settings/oauth-clients
  • คลิกปุ่ม "Register an app"
   • Whitelist Users: username twitch.tv ที่ผูกกับบัญชี streamlabs
   • Redirect URI: https://donate-streamer.com/api/auth-streamlabs
   • ใส่รายละเอียดอื่นๆ ให้ครบถ้วน
 3. ตั้งค่าในระบบ Donate Streamer
  • กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
  • การตั้งค่า Streamlabs
   • ใส่ข้อมูลที่ได้จากการ สร้างแอพใน Streamlabs
   • Client ID
   • Client Secret
  • คลิกปุ่ม "เชื่อมต่อกับ StreamLabs"
  • คลิกปุ่ม "ทดสอบการแจ้งเตือน"
  • ตั้งค่า OBS หรือ Streamlabs
 4. แปลงไฟล์ .webp สำหรับรูปโล้โก้และรูปพื้นหลัง
  • https://image.online-convert.com/convert-to-webp
  • Test True Money (TMPay): 55555555555551
Youtube: สอนการตั้งค่าต่างๆ
Tiktok และ แพลตฟอร์มอื่นๆ